dlt smart queue อบรม

  • Home
  • dlt smart queue อบรม

ผ่านแอพลิเคชั่น dlt smart queue อบรม จองคิวต่อใบอนุญาต ทางระบบ IOS และ Android

 

เปิดโปรแกรม แล้วเลือก ไทยหรืออังกฤษ

เลือกเลขบัตรประชาชนหรือ เลขพาสปอร์ต ใส่เลขให้เรียบร้อย

แอพ dlt smart queue dlt smart queue จองคิว dlt smart queue pantip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกชื่อ ,วันเกิด ,โทรศัพท์ ,อีเมลล์ ,ไลน์ กดลงทะเบียน
กรอก password ที่จะใช้งาน

เลือกสำนักงานขนส่งที่คุณสะดวกเข้าไปทำธุรกรรม

ระบบ dlt smart queue dlt smart queue ลืมรหัสผ่าน dlt smart queue อบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียด

เลือกงานทะเบียน ,งานใบอนุญาติ ,หรือตรวจสภาพรถ

เลือกรายการที่คุณต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดวันที่ต่อใบอนุญาต ที่คุณสะดวก

เลือกวันที่ว่างแล้วกดเลือกเวลา กดยืนยันการจอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากจองคิวเรียบร้อยแล้ว  ให้เตรียมเอกสาร  และเดินทางไปสำนักขนส่งที่คุณเลือกตามเวลาที่นัดหมาย

 

ถ้าท่านใด  ต้องการหนังสือรับรองการอบรม   สำหรับต่อใบอนุญาต อบรม 1 ชม. ท่านสามารถ  มาอบรมได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถ ของเราได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prev Post

ต่อ..

Next Post

ข้อ..


Related Post

  • มกราคม 27, 2022

ใบอนุญาตบิ..

ใบอนุญาตบิ๊กไบค..

  • มกราคม 4, 2022

ใบอนุญาต ห..

ใบอนุญาต หาย 25..