ใบอนุญาตชั่วคราว หมดอายุ

  • Home
  • ใบอนุญาตชั่วคราว หมดอายุ

ใบอนุญาตชั่วคราว หมดอายุ  ถ้าท่านใบอนุญาตชั่วคราวหมดอายุ ท่านสามารถต่อล่วงหน้าภายใน 60 วันก่อนหมดอายุได้  และหมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี สามารถต่อใบอนุญาต โดยไม่ต้อง สอบข้อเขียน  ไม่ต้องสอบภาคสนาม   แต่ถ้าหมดอายุ เกิน 1 ปี จะต้องสอบข้อเขียน 50 ข้อใหม่   ถ้าหมดอายุเกิน 3 ปี  จะต้องมีใบรับรองแพทย์ แล้วสอบภาคทฤษฎี  และภาคสนามใหม่หมด   แต่ถ้ากรณีที่ใบอนุญาต 5 ปี  หมดอายุ  คือ ต่อล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ก่อนหมดอายุ   ถ้าหมดอายุเกิน 1 ปี  ให้สอบข้อเขียนเพิ่มเติม  แต่ถ้าหมดอายุ เกิน 3 ปี ให้สอบข้อเขียน  และภาคปฏิบัติใหม่ รวมถึง มีใบรับรองแพทย์ด้วย

ใบอนุญาตชั่วคราว หมดอายุ

ท่านสามารถจองคิวต่อใบอนุญาตล่วงหน้าออนไลน์  ได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue  ทำการจองคิวดำเนินการล่วงหน้า

 

ใบอนุญาตชั่วคราว หมดอายุ ขั้นตอนการต่ออายุจากใบอนุญาตชั่วคราว 2 ปี ไปเป็นใบอนุญาต 5 ปี

 

เตรียมเอกสาร

1.ใบอนุญาตชั่วคราว

2.บัตรประชาชนตัวจริง

3.ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน  เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่มีโรคอันตรายร้ายแรงขณะขับขี่รถยนต์  และ  ไม่เป็นบุคคล วิกลจริตฟั่นเฟือง

 

4.ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด  

5.ทดสอบ สมรรถภาพทางร่างกาย  ประกอบด้วย

การมองเห็น  สายตาทางลึก  สายตาทางกว้าง  ปฏิกิริยาทดสอบทางเท้า

  1. ทำการถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต
  2. ชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท

 

ต่อใบอนุญาตไม่ต้องฟังคำบรรยาย  และเมื่อต่อใบอนุญาตแล้วจะได้ใบอนุญาตอันใหม่ ไม่ได้ใบอนุญาตอันเก่าคืน  

 

เมื่อได้ใบอนุญาตแล้วให้ท่านตรวจดูความถูกต้อง  ของข้อมูล  

ประเภทของใบอนุญาต  ถูกต้องไหม

ชื่อ นามสกุล  สะกดถูกไหม

เลขบัตรประชาชน ในใบอนุญาตถูกต้องไหม

วันอนุญาติ และวันสิ้นสุดหมดอายุ ถูกต้องไหม

ด้านหลังให้ดูที่อยู่ของเราว่าถูกต้องไหม

 

ถ้าท่านไม่สะดวกต่อที่สำนักงานขนส่ง ถ้าท่านสะดวกต่อใบอนุญาตเอกชน  แนะนำ ไอไดร์ฟรังสิต ผ่านมาตรฐานกรมขนส่งทางบก  สนามพื้นที่ใหญ่ 6 ไร่   ครูสอนเก่งในการขับรถ และเก่งเรื่องการใช้คำพูดในการสอน  ใจดี  เน้นจุดที่สำคัญ  ให้ไม่ลืม  เรียนจนกว่าจะเป็น  จะทำได้  ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ติวข้อสอบแบบเข้มข้น ที่คุณทำได้อย่างแน่นอน  ถ้าเรียนกับเรา   พร้อมพาออกไปบนท้องถนน เพื่อดูการขับขี่ของจริง  

 

ท่านไม่ควรปล่อยให้ใบอนุญาตของท่านหมดอายุ  แล้วค่อยต่อ  เพราะ  ถ้าโดนตำรวจจราจรตรวจบัตรขึ้นมา แล้วหมดอายุจะโดนโทษปรับ  สูงสุดไม่เกิน 2000 บาท  ไม่พกใบอนุญาต หรือ ไม่แสดงใบอนุญาต เสียค่าปรับ 200 บาท

 

ใบอนุญาตชั่วคราว หมดอายุ  ควรเตรียมการให้เรียบร้อย   ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  ถ้ากลัวลืมจริงๆ  ให้ใช้แอพปฏิทินแจ้งเตือนบนมือถือ  ว่าต้องต่ออายุใบอนุญาต บางคนอาจจะลืมจน  โดนตรวจอีกทีโดนปรับแล้ว  

 


Prev Post

สอบ..

Next Post

อบร..


Related Post

  • มกราคม 21, 2022

ต่อใบอนุญา..

ต่อใบอนุญาตนานไ..

  • มกราคม 6, 2022

ต่อใบอนุญา..

ต่อใบอนุญาตต้อง..