สอบใบอนุญาตรถ ท4

  • Home
  • สอบใบอนุญาตรถ ท4

สอบใบอนุญาตรถ ท4 สำหรับการขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย

ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายทุกรายต้องมี ใบอนุญาตรถ ท4 หรือเรียกแบบเป็นทางการว่าใบอนุญาตขับ รถชนิดที่ 4  เท่านั้น คือ ใบอนุญาตขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย  ผู้ขับขี่รถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ไม่มีใบอนุญาตรถ ท4  จะมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการขอ สอบใบอนุญาตรถ ท4 จะต้องทำอะไรบ้าง มีเงื่อนไข ดังนี้

  1. ผู้ขอรับใบอนุญาตรถท4 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  2. ต้องมีการ ทำใบอนุญาตรถท3 หรือ สอบใบอนุญาตท3 (รถที่ใช้สําหรับลากจูงรถอื่น หรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งของชนิดที่ 3) มาก่อนแล้ว
  3. ต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากร และจะต้องไม่มีโทษจําคุก หรือหากมีจะต้องพ้นโทษมาแล้วเกิน 3 ปี
  4. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  5. ผ่านการอบรมจํานวน 6 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาการอบรมได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ UN กําหนดไว้

นอกจากนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาต ท4 จะต้องสอบข้อเขียน ข้อสอบใบอนุญาต วิชาความรู้ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย จำนวน 30 ข้อ ผู้รับการทดสอบ จะต้องทำคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าผ่านการสอบ โดยเนื้อหาที่ออกข้อสอบ หลักๆจะเป็นเรื่องของป้ายและสัญญลักษณ์ ต้องเข้าใจในเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดต่างๆ และต้องเข้าใจหลักการบรรทุกวัตถุอันตราย เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้รับใบอนุญาต ท 4 โดยใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตจะมีอายุ 3 ปี

ตัวอย่าง ป้ายสัญญลักษณ์ที่มักออกสอบ ท4 ที่นักเรียนจะต้องเข้าใจความหมาย (ติดตามในบทความต่อไป จะมาอัพเดทข้อสอบกัน)

ข้อสอบ ท 4 ป้ายต่างๆ

 


Prev Post

มีอ..

Next Post

สอน..


Related Post

  • มกราคม 27, 2022

ใบอนุญาตบิ..

ใบอนุญาตบิ๊กไบค..

  • มกราคม 4, 2022

ใบอนุญาต ห..

ใบอนุญาต หาย 25..